XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 24., csütörtök

Augusztus 24.Lk 11,29-32                       (Az Emberfia  jel lesz e nemzedéknek)
Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor e nemzedékkel együtt, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van Jónásnál.

Jézus ebben a szentírási szakaszban a jel kérdésében foglal állást. Már előtte (a hétfői szakaszban) hallottuk, hogy az emberek jeleket kértek Jézustól: „Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle.” Azért nevezi gonosznak ezt a nemzedék, mert ahelyett, hogy figyelnének Jézus szavára, örömhírére, és jól értelmeznék tetteit, rendkívüli jeleket kívánnak, bizonyítékokat saját tetszésük szerint. Jézus közli velük, hogy csak egy jelet fognak kapni: „Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek.” Arra utal itt Jézus, hogy ő maga a jel, és ezzel megtérésre hívja az embereket, hogy elfogadják ezt a jelet, ahogyan dél királynője hallgatott Salamonra és a niniveiek Jónásra. Talán mi nem azokhoz tartozunk, akik különleges jeleket kérnénk Jézustól, ahhoz, hogy higgyünk benne. De még is érdemes újra és újra megvizsgálnunk, milyen elképzeléseink vannak, Isten és Jézus útjairól, cselekvéseiről. Ha Isten nem teszi meg, amit kérünk tőle, hogyan reagálunk? Meginog-e a hitünk? Isten bennünket is megtérésre hív meg ma, hogy forduljunk egész szívvel hozzá és higgyük, hogy ő nagyobb mindennél, nagyobb mindenkinél, nagyobb nálunk.
Feladat a mai napra:  Figyelek a jelekre, amelyeken keresztül Isten szól hozzám a mai napon.

2017. augusztus 23., szerda

Augusztus 23.Lk 11,27-28                 (Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát)
Még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott: „Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál!” De ő ezt mondta: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!”

Manapság mit gondolunk, mikor boldog az ember? Biztos, hogy ma is sok ember számára jelenti az a boldogságot, ha egy híres emberrel, fontos személyiséggel állnak kapcsolatban. Hányan vágyakoznak egy sztárral való találkozás után? Az asszony, aki Jézushoz felkiált, kijelenti, kit tart ő boldognak: Azt az asszonyt, aki szülte és szoptatta Jézust. „Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál!” Ő Jézus édesanyja. Ezzel azt is kifejezi, hogy számára Jézus egy fontos, különleges személy, és boldognak tartja azt, aki ennek a különleges személynek lehet az édesanyja. Jézus nem azt mondja, hogy akire az asszony gondol, ne lehetne boldog, de rámutat egy nagyobb boldogságra: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!” Ebben a boldogságban azonban mindenki részesülhet, nem csak néhány kiválasztott ember. Isten szavának hallgatása és megtartása volt Mária számára is az igazi boldogság, és ebben találhatjuk meg mi is valódi boldogságunkat.  Engedjük, hogy Jézus még részletesebben megmagyarázza nekünk, miért boldog az, aki meghallgatja és megtartja szavát.
Feladat a mai napra: A mai napon az örömöt keresem abban, amit Isten mond nekem. Istennek ezt az igéjét viszem magammal a mai napra.

2017. augusztus 22., kedd

Augusztus 22.Lk 11,21-26                       (Aki nem gyűjt velem, az szétszór)
Amikor az erős ember fegyveresen őrzi házát, biztonságban van vagyona. De ha egy erősebb megtámadja és legyőzi, akkor elveszi fegyverét, amiben bízott, és a zsákmányt szétosztja. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, s nyugalmat keres. Ha nem talál, azt mondja: Visszatérek elhagyott házamba. - Amikor megérkezik, kisöpörve, feldíszítve találja. Tüstént elsiet és hív még hét más, nálánál gonoszabb lelket. Behatolnak, és ott élnek. Ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előbb volt.”

Jézus egy képpel hangsúlyozza még egyszer, hogy Isten illetve Krisztus az, aki lefegyverezi a sátánt. Isten az erősebb, a hatalmasabb, aki „elveszi a sátán fegyverét, amiben bízott”. Jézus a szeretet fegyverével, az Atyába vetett teljes bizalommal, kereszthalála és feltámadása által győzte le a sátán hatalmát. Halála előtt még azt mondta tanítványainak: „Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma. De a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, és végbeviszem, amivel az Atya megbízott”. (Jn 14,30-31) Rajtunk pedig annyi a gonosz hatalma, amennyit megengedünk neki. Egy döntésről van itt tehát szó. Arra kell figyelünk, hogy ne olyasvalami mellett döntsünk, ami nem áll összhangban Jézus tanításával. Mert különben Jézussal szembefordulunk. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór. A sátán azonban soha nem lehet Jézussal, mindig ellene van és szétszór. A másik pedig, amire Jézus figyelmeztet minket, hogy nem szabad biztonságban éreznünk magunkat akkor sem, ha már egyszer a gonosz ellen döntöttünk és kidobtuk házunkból. Hiszen vissza is térhet! Nem az a lényeg, hogy tiszta legyen a ház, hanem, hogy gazdája legyen, hogy Jézus legyen életünknek a gazdája. 
Feladat a mai napra:  A nap folyamán többször köszöntöm Jézust, mint házam, életem gazdáját.

Kapcsolatfelvétel, elmélkedések megrendelése, imaszándék, jelentkezés programokra

Név

E-mail *

Üzenet *

Látogatók száma